Systemy grzewcze – co musisz wiedzieć?

Dom

Niedługo rozpocznie się najtrudniejszy ze względów finansowych okres roku, kiedy występują znaczne spadki temperatury, opady deszczu i śniegu, po prostu zima. Warunki takie pociągają za sobą konieczność extra docieplenia wszystkich powierzchni użytkowych. Ci, którzy wykazali się obrotnością i sprytem już wcześniej zaopatrzyli się w wszechstronne instalacje grzewcze, mniej zapobiegliwi penetrują najpewniej zasoby sieci Internet tropiąc rozwiązań, które odpowiadałyby ich potrzebom.

Aby zadanie to było dla nich łatwiejsze, przygotowaliśmy poniższy artykuł, w którym omówione będą rodzaje spełniających te oczekiwania systemów.
Ciesząca się dużą popularnością i niezwykle tradycyjną metodą ogrzewania pomieszczeń jest zastosowanie systemu grawitacyjnego.

Jest ona bezsprzecznie najtańsza, jako że nie potrzebuje zastosowania kosztownej energii elektrycznej – przekazanie ciepła możliwe jest dzięki zjawisku unoszenia się ogrzanej wody znajdującej się w systemie oraz opadania płynu schłodzonego do określonej temperatury. System ten znajduje jednakże zastosowanie jedynie w małych budynkach mieszkalnych i biurowych, albowiem w przypadku konieczności jej rozbudowy konsekwencją czego będzie oddalanie się od kotła opalanego węglem lub drewnem wynikający stąd koszt urządzeń wspomagających zapewniających skuteczną cyrkulację ciepłej i zimnej wody niewspółmiernie rosną.

Możliwym do zastosowania wariantem dla takiego rozwiązania jest ogrzewanie pompowe. Z nazwy tej w prosty sposób można wywnioskować, metoda ta polega na montażu w systemie pompy c.o., powodującej szybki obieg wody, co w efekcie zapewnia dodatkowe dogrzanie pomieszczeń. Decydując się na rzeczone rozwiązanie pamiętajmy, że poza kosztami opału przewidzieć musimy też większe koszty na energię elektryczną, jako że pracująca przez większą część sezonu pompa odczuwalnie zwiększy pobór prądu.

W budynkach posiadających dużą powierzchnię uzasadnionym jest z kolei wykorzystanie ogrzewania rozdzielaczowego, w którym kocioł połączony jest przy pomocy rur do urządzeń dozujących ciepło do określonych pionów i poziomów, którymi przesyła je do znajdujących się na końcu instalacji grzejników.

Obecnie na uznaniu, zwłaszcza w obiektach mieszkalnych, zyskuje tak zwane ogrzewanie podłogowe. Pomimo dużych nakładów finansowych jakie są potrzebne do jego zamontowania, oferuje ono użytkownikom nie tylko wygodę ale i decyduje o wyraźnym wzroście właściwości estetycznych pomieszczenia, ponieważ orurowanie nie jest widoczne na ścianach, a pod panelami podłogowymi. Mamy w tej chwili duży wybór systemów grzewczych, a wpływ na to ma metraż posiadanego przez nas mieszkania, domu lub biura, jak również – zasoby finasowe jakimi dysponujemy i jakie przewidujemy przeznaczyć na montaż instalacji grzewczej.

Warto przed podjęciem ostatecznej decyzji o zamówieniu porozumieć się z przedstawicielami co najmniej kilku przedsiębiorstw posiadających tego typu systemy i otrzymać informacje dotyczące tego, który z nich będzie najwłaściwszy w zajmowanym przez nas obiekcie. Rekonesans taki umożliwi nam także w większym stopniu zaznajomić się z występującymi na naszym rynku cenami opisywanych produktów.